Featured

Spoločnosť TOMARK, s.r.o. vznikla v auguste roku 1995. Špecializuje sa na obrábanie, tvárnenie, delenie hutného materiálu a výrobu zváraných konštrukcií  a komponentov najmä pre automobilový priemysel. Široké spektrum technológii umožňuje našim náročným zákazníkom vyhotoviť výrobky podľa ich výkresovej  dokumentácie, prípadne podľa našich konštrukčných riešení.  Dynamický rozvoj  počas svojej krátkej histórie indikuje, že firma je schopná plniť aj tie najnáročnejšie  požiadavky svojich klientov. Dlhodobým zámerom spoločnosti je vybudovanie  modernej, konkurencieschopnej firmy a to investovaním do najmodernejších technológii a investovaním do rozvoja zamestnancov.

UA-70707318-1